Marcel Meijer en Rineke Schoonenboom-Michelbrink

Data: vrijdag 28 maart en 25 april 2014

Tijd: 9.30 – 16.30 uur

Kosten: € 195,- (incl. uitgebreide vegetarische lunches)

Opgave: (070) 3637347

Lokatie: Praktijk voor Communicatie, Bewustwording en Zingeving,

Schoolstraat 3,

5081 VE Hilvarenbeek

We leven in een spannende tijd. Vele vanzelfsprekendheden zijn in (heftige) beweging. Er worden meer en meer vragen gesteld over wat we als mensheid aan het doen zijn. De grenzen van onze verworvenheden ten gevolge van het (doorgeslagen) leefsysteem worden steeds zichtbaarder. De krachten die het in stand willen houden trouwens ook. Waar sta jij?

Je hebt via bewustzijnsontwikkeling afscheid genomen van de houding dat de dingen je overkomen. Je hebt jezelf ontwikkeld, zodat je meer en meer leeft wie jij bent. Je gedrag is steeds transparanter: je laat aan de buitenkant zien wat er in je leeft; je neemt je gevoelens serieus. Vanuit die houding kan je je uitgenodigd voelen om jezelf ten dienste te laten zijn aan het Grote Geheel. Toestaan dat je een initiatief, dat in je sluimert of inspiratie die je opdoet, serieus neemt.

Je kan het zo gek niet bedenken of er zijn al mensen op deze aardbol die zo’n initiatief ook onderzoeken en/of uitproberen. Dankzij het wereldwijde web kunnen we ontdekken wat die anderen precies doen. Vroeger moesten we het zelf of in kleine kring uitzoeken: meer onze nek uitsteken. Nu zijn er veel meer mogelijkheden om tot verbinding te komen met andere initiatieven. Het is net of op ieder terrein zaadjes ontspruiten, op vele plaatsen op de wereld.

We gaan in deze workshop van 2 dagen aandacht besteden aan dat proces. Eerst jezelf zijn, dan je laten inspireren en vanuit dit perspectief kijken naar het leven, vervolgens ontdekken hoe samenwerking en communicatie werkt vanuit dat perspectief, resulterend in een bijdrage die past in het Grote Geheel. Tegelijkertijd ga je dan ervaren dat je meer in contact komt met jouw vrijheid (losser van de grenzen van het bestaande maatschappelijke leefsysteem).

We gaan oefenen om te ervaren hoe dit proces werkt, we gaan aandacht besteden aan datgene wat jou inspireert en we gaan de belemmeringen die het wellicht oproept onderzoeken, om uiteindelijk concrete acties in de dagelijkse realiteit te gaan uitvoeren. Doen in vrijheid.

De workshop wordt gegeven op 2 losse dagen met een tussentijd van 4 weken, zodat je het ervarene in de praktijk brengt: reken er op dat het een tijdsinvestering vraagt in die 4 weken.