We zijn een nieuw initiatief gestart: Bezield Werken. MARMER ondersteunt organisaties en mensen die vanuit bezieling willen werken.

Mensen die vanuit bezieling werken, ervaren een grote verbinding met wat ze doen. Hun persoonlijke ontwikkeling ligt in lijn met de ontwikkeling van de organisatie waar ze werken. Ze werken vanuit volwassenheid en nemen de verantwoordelijkheid voor wat ze willen en voor wat ze doen.

In bezielde organisaties werken mensen samen vanuit onderling vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid om zo de gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Naast een grotere individuele tevredenheid in werk, neemt de effectiviteit van de organisatie toe.

MARMER ondersteunt individuen en organisaties om deze ontwikkeling door te maken, onder andere door advieswerk, maar ook via bijvoorbeeld een training Persoonlijke Effectiviteit, en in de toekomst een training Effectiviteit door Bezieling. Je kunt meer informatie en achtergronden vinden op de website van MARMER.