De Energiespiegel biedt allerlei activiteiten aan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

We bieden ondersteuning aan mensen die hun persoonlijke ontwikkeling ter hand (willen) nemen. Ons uitgangspunt is dat persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met het serieus naar jezelf kijken met als doel het dichterbij jezelf komen. Je wordt meer jezelf en je gaat meer en meer vorm geven aan dat wat wezenlijk voor jou van belang en bij jou aanwezig is.

Deze site biedt je meer informatie over ons en ons werk. Samengevat kun je iets vinden over:

  • consulten;
  • muziek; en
  • cursussen.