Spirituele therapie is een bewustwordingstherapie. Het doel is het wezenlijk contact maken met datgene waarin je vastloopt (blokkade). Door het wezenlijke contact kun je je bewust worden van datgene wat de blokkade je te vertellen heeft over hoe jij met jezelf omgaat. Het wezenlijke zit onder andere in het feit dat het niet alleen gaat om het praten over, maar vooral om het ervaren van het bijbehorende gevoel. Vanuit het echte gevoel (dat geblokkeerd is geweest) kan iemand nieuwe keuzes maken en daarin oefenen.

In de spirituele therapie zijn er vele werkvormen mogelijk. In De Energiespiegel werken we vooral met energiewerk en stemtherapie.