Individuele begeleiding is een manier om je persoonlijke ontwikkeling een stevige impuls te geven. Je kunt serieus gaan kijken waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Als je je bewust wordt dat vele gebeurtenissen je niet overkomen, maar dat jij daar invloed op uit kunt oefenen, dan kun je gaan onderzoeken op welke manier die gebeurtenissen zich tot jou verhouden en hoe jij het stuur van je leven in eigen hand kunt nemen.

Aanleiding voor een traject

De mensen die voor individuele begeleiding bij ons komen, stellen vaak de volgende vragen:

 • De lichamelijke klachten die ik heb, hebben niet alleen een lichamelijke oorzaak. Wat vertellen ze en wat kan ik daar aan doen in mijn levenshouding?
 • Waar komt mijn ontevredenheid vandaan (ondanks dat ik vanuit maatschappelijk oogpunt alles heb)?
 • Hoe komt het dat ik het zo moeilijk vind om keuzes te maken? En wat kan ik daar aan doen?
 • Tot nu toe liep alles vanzelf, maar het lijkt ineens te stokken. Wat gebeurt er?
 • Ik heb steeds vaker last van spannings- en stressklachten. Hoe komt dat?
 • Ik loop vast op mijn werk. Wat kan ik hieraan doen?
 • Hoe komt het dat ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop?

Uitgangspunt

Als je geboren wordt, dan kom je als puur wezen op aarde. Je leert van je opvoeders en je neemt veel van hun gedrag (onbewust) over. In de pubertijd ga je je vaker afvragen of datgene wat je geleerd wordt ook daadwerkelijk bij jou past. Je gaat meer onderscheid leren maken tussen dat wat echt bij jou past en datgene wat anderen vinden. Weinig mensen maken dit proces helemaal af en worden op latere leeftijd geconfronteerd met de vraag: ‘Doe ik dit omdat ik het echt wil? Of is het een patroon dat vroeger ontstaan is? En als het een patroon is, wil ik dan iets anders doen?’

Vaak wordt het antwoord op deze vraag aangegeven door het lichaam. Als je langdurig blijft doen wat niet bij je past, dan geeft dat namelijk (lichamelijke en/of mentale) spanning en uiteindelijk lichamelijke klachten.

Onze begeleiding bestaat er uit om het onderscheid te gaan leren maken tussen wat je echt wilt, en wat aangeleerd is maar niet bij jou past. In de praktijk blijkt dat daar over praten inzichten oplevert, maar vaak zie je dat de wezenlijke veranderingen pas plaats vinden als je dat onderscheid in je gevoel hebt waargenomen. In onze maatschappij wordt aan het waarnemen van je gevoel weinig waarde meer gehecht, terwijl er toch veel informatie in zit.

Een voorbeeld: je kunt inmiddels weten dat je aangeleerd hebt om altijd te moeten presteren. Als je echter gaat voelen dat je hoge prestatiedrang negatieve effecten op je lichaam heeft, dan heb je het signaal in handen dat je er steeds aan herinnert dat je over je grenzen gaat. Vanuit die ervaring zul je makkelijker de verandering aangaan om je grenzen te bewaken, omdat het jouw ervaring is en niet een bedacht concept.

Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject waarbij het waarnemen van gevoel een rol speelt, ziet er meestal als volgt uit:

– Kennismakingsgesprek om vast te stellen waar het precies over gaat en om te kijken of het klikt.

– Een aantal sessies waarin we achtereenvolgens werken aan:

 • lichaamsbewustzijn;
 • gevoelsbewustzijn;
 • nieuwe keuzes maken vanuit gevoelsbewustzijn;
 • oefenen in de dagelijkse praktijk met de nieuwe keuzes.

Werken aan lichaamsbewustzijn gebeurt door eenvoudige lichaamsoefeningen.

Als je gaat waarnemen wat oefeningen met jouw lichaam doen, dan zul je beter in staat zijn om te ervaren wat de dingen van de dag met je doen. Bijvoorbeeld wanneer je grens in activiteiten bereikt is.

De volgende stap is gevoelsbewustzijn. Dat ontwikkelen we door subtiele oefeningen te doen, die contact maken met de onderliggende energie en je uitnodigen om jouw gevoel waar te nemen. Dit contact met je werkelijke gevoelens leert je dat gevoelens informatie bevatten die je kunnen helpen om keuzes te maken. We bespreken de mogelijke keuzes en daarna oefen je in de dagelijkse werkelijkheid. Je gaat sneller en vaker waarnemen wat jouw gevoel is in de diverse situaties van de dag en vervolgens onderzoek je of je ook andere dan jouw gebruikelijke keuzes kunt maken.