Energie

Ieder mens heeft een fysiek lichaam. Het is het lichaam dat iedereen kan zien en waar je in kunt knijpen. Bij ieder mens heeft dat lichaam een aantal zwakke plekken, die soms de voedingsbodem zijn waarop ziektes zich kunnen ontwikkelen.

Naast het fysieke lichaam heeft ieder mens ook een energielichaam. Dit is voor de meeste mensen niet waarneembaar. Het energielichaam manifesteert zich door middel van allerlei gevoelens en (lichamelijke) gewaarwordingen.

Je hebt allemaal wel eens de ervaring gehad dat je een persoon of een ruimte plezierig of onplezierig vindt, zonder te kunnen verklaren waarom dat zo is. De energie die bij die persoon hoort of in die ruimte aanwezig is, past dan heel goed of juist niet bij jouw energie. Door bewuster om te gaan met jouw ‘energie-huishouding’ kun je beter begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan en kun je leren daar invloed op uit te oefenen.

Verstoringen in het energielichaam leiden eerst tot onplezierige gevoelens, zoals negativiteit, eenzaamheid, vermoeidheid, verdriet of depressiviteit. Als deze verstoringen langdurig aanwezig blijven, omdat je niets doet aan de oorzaak ervan, dan kunnen ze zich als fysieke kwalen, zoals hoofdpijn, migraine, maagpijn, buikpijn en rugpijn gaan manifesteren.

Aan fysieke kwalen ligt dus altijd een energieverstoring ten grondslag. De energieverstoring is weer veroorzaakt doordat je in jouw leven dingen doet die eigenlijk niet bij je passen. Bewust worden van je energiehuishouding is dus de eerste stap naar bewuster omgaan met je leven.

Spiegel

Als je ervoor kiest om op bovenstaande manier bewuster met je energie om te gaan, dan dient zich de vraag aan: ‘hoe doe ik dat dan?’. Om dit te leren is het handig een symbolische spiegel te gebruiken. Een spiegel waarin je kunt zien wat je nu eigenlijk precies doet. Hoe stroomt jouw energie? Welk verband is er tussen jouw energiehuishouding en de dingen die je iedere dag doet? Hoe kun je daar verbetering in brengen, als jij dat wilt? Wat hebben fysieke kwalen of (on)plezierige gevoelens jou te vertellen over hoe jij omgaat met je energie en jouw leven?

De Energiespiegel geeft je de mogelijkheid om een antwoord te vinden op deze vragen. Eén van de begeleiders fungeert als symbolische spiegel. Op die manier krijg je meer inzicht in jezelf en kun je besluiten dingen in je leven anders aan te gaan pakken, meer in harmonie met wie je bent. Ben je eenmaal in staat die veranderingen werkelijk door te voeren in je dagelijks leven, dan zul je na verloop van tijd merken dat je ‘beter in je vel’ komt te zitten. Hoe meer je gaat meestromen met jouw energie des te energieker en krachtiger zul je je voelen. Fysieke kwalen kunnen zelfs genezen.

Manier van werken

Wij zijn van mening dat je alleen kunt veranderen als je dat zelf ook echt wilt en daar actief aan werkt. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent en blijft voor jouw probleem. Wij lossen geen problemen op. Het enige wat wij doen is jou een spiegel voorhouden, zodat je inzicht krijgt in jouw situatie en van daaruit zelf nieuwe keuzes maakt.

Een belangrijk onderdeel daarin is het meer contact krijgen met je eigen gevoelens (in wezen met je energielichaam).

Er is een scala aan methoden om dat te bewerkstelligen. Wij zijn ieder gespecialiseerd in een aantal van deze methodes, van waaruit we steeds zullen kiezen. In overleg met jou kiezen we die aanpak, die bij jou past en dus het beste werkt. Wij werken vanuit de spirituele therapie.

De methodes en technieken die we gebruiken, zijn:

 • Gesprekken. Het onder woorden brengen van je ervaringen helpt bij het bewustworden van hoe je omgaat met jouw energie. Vandaar dat we regelmatig de ervaringen zullen bespreken. We kunnen ook samen onderzoeken wat dromen jou te vertellen hebben.
 • Oefeningen. We kunnen allerlei lichaams- en subtiele oefeningen doen. Vaak geven we ook oefeningen mee als huiswerk, om het in gang gezette thuis verder te kunnen uitwerken.
 • Energiewerk. Soms kan het goed werken om de plaatsen waar jouw energie niet goed stroomt extra te stimuleren. Deze manier van werken wordt vaak aangeduid met termen als chakra- en aurahealing.
 • Muziek/stemtherapie heeft een directe invloed op jouw energielichaam. Zowel wanneer je luistert (passief) als wanneer je zelf muziek maakt (actief). Met name zingen is een krachtige manier om contact te maken met de energie.

Traject

Een begeleidingstraject ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • Intake om de situatie vast te stellen, om je motivatie te toetsen en om een indicatie te geven van de mogelijkheden.
  • Een aantal sessies, waarin de volgende stappen aan de orde komen:
   • Bewustwording van de situatie en jouw relatie daarmee en bewustwording van de bijbehorende gevoelens. Gebeurtenissen in een ruimer kader plaatsen. Op gepaste afstand naar de problematiek kijken. Deels vindt dit door gesprekken plaats. Tevens zullen alternatieve methoden gebruikt worden om het gevoel te ontdekken en contact te maken met de in het lichaam vastgezette emoties. Deze methodes variëren van lichaamswerk, ademhalingstechnieken tot visualisaties energiewerk. De keuze voor bepaalde methodes hangt onder andere af van de mate waarin betrokkene meer rationeel of gevoelsmatig is ingesteld en/of de problematiek al uitgebreid benaderd is geweest.
   • Bewustwording over bestaande gedragspatronen die bijdragen aan de problematiek.
   • Nieuwe keuzes maken over gewenste gedragspatronen.
   • Oefenen met nieuwe gedragspatronen.
   • Manifesteren in de dagelijkse realiteit van het nieuwe gedrag.
   • Evaluatie en afronding.

In alle stappen moet je ook buiten de sessie oefenen (bijvoorbeeld lichaamswerk, ademhaling of gedragsveranderingen).

Frequentie

In het algemeen is de frequentie van sessies aan het begin van het traject hoger dan in het vervolg van het traject, bijvoorbeeld afnemend van 2 à 3 keer per maand naar 1 keer per maand.