De Energiespiegel is in 1993 opgericht door Marcel Meijer en Mieke Wissink.

Marcel Meijer Profiel

Scherp
Analytisch vermogen
Planmatig
Gestructureerd
Gedreven
Doelgericht

Veelzijdig
Liefdevol
Empatisch vermogen
Oog voor grote verbanden
Spiritueel
Intuïtief
Nieuwsgierig

Aan de Universiteit Twente heb ik elektrotechniek gestudeerd, met als specialisatie ‘telecommunicatie’. Vervolgens werkte ik bij het toenmalige Dr. Neher Laboratorium van de PTT als technisch-wetenschappelijk medewerker. Ik hield mij vooral bezig met de Europese standaardisatie van GSM. Al gauw werd ik gevraagd om projectleider te worden en in 1988 nam ik zitting als projectmanager in het Europese consortium dat aan de wieg stond van UMTS. Na 3 jaar steeds minder inhoudelijk werk te doen en me steeds meer te bekommeren om de voor­waarden dat anderen hun werk konden doen, werd het me duidelijk dat ik een andere kant op wilde. Bovendien hadden rugklachten me gedwongen in te zien dat mijn levensstijl een zeer prestatiegerichte was, waarin ik geen enkel contact had met de signalen die mijn lichaam me gaf. In 1990 heb ik de overstap gemaakt naar de afdeling personeelszaken, alwaar ik achter­eenvolgens de functies van trainer, personeelsadviseur en leidinggevende vervulde. Tegelijkertijd had mijn eigen proces, als gevolg van mijn rugklachten, mij gebracht bij het steeds serieuzer nemen van mijn gevoelens. Ik ontdekte dat het waarnemen van mijn gevoelens me veel informatie verschafte. Zo merkte ik nu wel wanneer ik over mijn grenzen ging, terwijl ik dat vroeger uit gewoonte om te presteren niet voelde. Ik werd nieuwsgierig en ging op dit terrein cursussen en uiteindelijk een opleiding volgen. Na een therapeutenopleiding en het gevoel dat ik bij KPN klaar was, heb ik, samen met mijn vrouw Mieke Wissink, een eigen bedrijf – De Energiespiegel – opgericht.

In de therapeutenopleiding ontdekte ik dat niet alleen het waarnemen van mijn gevoel zich steeds verder ontwikkelde, maar dat mijn waarnemend vermogen zich ook begon uit te breiden naar het gevoel van anderen.

Ik merkte dat de informatie die zo tot mij kwam, vaak meer zei dan de woorden die iemand spreekt.

En daarmee is de link gelegd naar hoe ik nu werk. Het antwoord op vele vragen ligt besloten in je eigen gevoel. Ik begeleid je graag om dat waar te nemen, serieus te nemen en te ontdekken wat voor mogelijk gedrag daaraan verbonden kan worden.

Mieke Wissink

Ik ben zangeres en stemtherapeut en gefascineerd door de kracht van de stem. Het steeds verfijnder inzicht krijgen in hoe stem, adem en lichaam samenwerken is een voortdurende bron van onderzoek in mijn werk.

Wat eerst een hobby was, is nu al ruim tien jaar mijn passie en werk.

Ik heb psychologie gestudeerd en enkele jaren onderzoek gedaan naar leer- problemen en depressies bij kinderen. Tijdens mijn studie en werk volgde ik zang- en pianolessen en was actief op het gebied van theater, zang en muziek. Vanuit een groeiende belangstelling voor een meer holistische benadering van het menselijk gedrag, heb ik mij verdiept in de samenhang tussen energiestromen in het lichaam, de adem en ons dagelijks functioneren. Ik heb een opleiding tot spiritueel therapeut gevolgd bij Ad Stemerding. Vanuit deze opleiding en de ervaring met het begeleiden van mensen heeft zich een vorm ontwikkeld waarin het werken met stem, adem en geluid centraal staat. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan in het werken met uiteenlopende klachten zoals keelproblemen, depressie, angst, onzekerheid, rug- en nekklachten, allerlei psychische onevenwichtigheden en lichamelijke klachten.

Mijn luisteren naar stemmen van mensen heeft zich zodanig verfijnd dat ik kan horen waar iemand zijn adem vasthoudt.

Ook heb ik ervaring in het begeleiden van kinderen met leesproblemen, m.n. dyslexie en kinderen die om uiteenlopende redenen de aansluiting met school en soms thuis, missen. Deze rijkdom aan ervaring heeft geleid tot een stemtherapie die uiterst direkt en effectief werkt.

Ik geef workshops. Daarnaast maak ik muziek met mijn eigen ontwikkelingsproces als thema, wat geresulteerd heeft in een CD (Wake up!).