Energiewerk is één van de methodes vanuit de spirituele therapie.

Marcel Meijer:
“Naast de ‘normale’ psychologische methodes (vragenlijsten, gesprekken) hanteer ik het energie-systeem als ingang. Ik heb in de loop der jaren een gevoeligheid opgebouwd voor de energiecentra in het lichaam en aan de hand daarvan stel ik diagnoses over de psychologische en fysieke consequenties[1].”

Mieke Wissink:
“De adem vormt de verbinding tussen het fysieke en energiestromen in het lichaam. De stem die wordt gedragen door de adem werkt daardoor direct in op spanningen in het lichaam en verstoringen in de energiehuishouding[2].”

Mieke gebruikt de stem als ingang om contact te maken met energieverstoringen en blokkades in het lichaam.


[1] Zie voor de theoretische achtergronden:

  • A.H.S. Stemerding: ‘Groei en evenwicht, therapie van lichaam en geest’, Samsom, Alphen a/d Rijn, 1989.
  • A. Judith: ‘Handboek chakra-psychologie’, Becht, Haarlem, 1997.
  • Klaas-Jan van Velzen: ‘Holistische psychotherapie’, Ankh-Hermes, Deventer, 2005.

[2] Zie voor de theoretische achtergronden:

  • Ilse Middendorf: ‘Ervaarbare adem’, Ankh-Hermes, Deventer, 1989.
  • Reshad Feild: ‘Adem is leven’, Mirananda, Den Haag, 1988.