Een loopbaantraject bestaat normaal gesproken uit het antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • wat wil ik?
  • wat kan ik?
  • waar kan dat?

In het algemeen is ‘wat wil ik?’ de belangrijkste vraag. Hoe meer inzicht je hebt in je innerlijke voorkeuren en motieven, weet  wat je dromen, wensen en ambities zijn en welke stijlen van gedrag je hanteert, des te beter krijg je zicht op jouw loopbaan en de daarvoor benodigde keuzes. Soms is het antwoord op de vraag ‘wat wil ik?’ vertroebeld door de vraag ‘wat denk ik dat zij van mij willen?’. Soms hebben mensen geen gevoel meer bij wat ze willen.

In deze gevallen moet het traject dus wat verder gaan dan alleen maar verstandelijk antwoord proberen te vinden op de ‘wat wil ik?’-vraag.

Bij De Energiespiegel hebben we de ervaring dat alle energie die je stopt in het beantwoorden van deze vraag terugbetaald wordt in het uiteindelijke werk dat je vindt.

Tijdens een loopbaantraject komen meestal de volgende methodieken aan de orde om je te helpen antwoord te vinden op de ‘wat wil ik?’-vraag:

  • vragenlijsten die je beeld helder maken over jezelf en over wat je wilt;
  • terugkijken op zoek naar een rode draad in de keuzes die je in je loopbaan gemaakt hebt;
  • gesprekken die je prikkelen om je beeld scherper te krijgen;
  • eventueel het gebruik van visualisatie om je dromen te (her)ontdekken en te voelen waar je hart zich toe aangetrokken voelt.